Challenge

INTERNATIONALE REGELGEVING

Hoe kunnen we in de Verenigde Staten het beste offshore windmolenparken aanleggen, rekening houdend met de Jones Act?