Onze methode

Een innovatiesessie zorgt voor innovatieve ideeën en frisse energie om mee terug te nemen naar de dagelijkse bezigheden. Ons programma is interactief en snel. Informatieve onderdelen worden afgewisseld met korte opdrachten die je stap voor stap door het innovatieproces loodsen. De trainers van Jules Dock begeleiden de groepjes en zorgen, als onafhankelijke facilitator, dat de stappen op de juiste manier worden doorlopen. De trainers zullen niet inhoudelijk bijdragen aan de ideeën, maar de randvoorwaarden creëren waarin de ideeën kunnen ontstaan. Of dit nu wordt ingezet om collega’s uit verschillende disciplines te laten samenwerken, als een introductie tot innovatie, visie ontwikkeling of om een concreet probleem op te lossen, een innovatiesessie werkt altijd inspirerend!

Onze visie

Innovatie vindt plaats op het snijvlak van technologische haalbaarheid, economische mogelijkheden en menselijke wensen. In ieder innovatieproces moeten deze gebieden alle drie worden meegenomen.

Het innovatieproces dat bij Jules Dock wordt toegepast is gebaseerd op de Design Thinking methode en bestaat uit vijf fases. Elke fase heeft een ander doel en belicht verschillende kanten van het onderwerp. In iedere fase kunnen, afhankelijk van het onderwerp, verschillende tools en methodes worden toegepast om het doel te bereiken.

Het innovatieproces

  • Empathize: Deze fase gaat over het begrijpen en leren van de ervaringen van de perso(o)n (en) en het onderwerp waar voor ontworpen wordt.
  • Define: Deze fase is erop gericht om een ontwerprichting te formuleren en het onderwerp zo nog specifieker te maken.
  • Ideate: Deze fase is erop gericht om zo breed mogelijk allerlei  oplossingen te bedenken. Aan het eind van deze fase wordt er een selectie gemaakt.
  • Prototype: Deze fase is erop gericht een concept voorstel te doen door in detail één of een combinatie van ideeën uit te werken.
  • Test: Deze fase is erop gericht feedback te verzamelen over het uitgewerkte concept.